Cửa hàng Okinawa

2-3-25 Agai, Thành phố Naha, tỉnh Okinawa 900-0003

098-861-4758

Giờ làm việc / 11: 00-19: 00 kỳ nghỉ thường xuyên / Thứ Ba / Thứ Năm

 
Đó là ở một nơi yên tĩnh trong khu vực Naha Shintoshin.
Trong cửa hàng rộng rãi và rộng rãi, bạn có thể thấy sản phẩm từ từ,
Có một băng ghế để bạn có thể nghỉ ngơi.
Chúng tôi mong muốn chuyến thăm của bạn.

 

 

Kiểm tra SNS của cửa hàng Sinacova Okinawa