Cửa hàng Horie

2-6-30 Sonezaki Shinchi, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka M Tanaka Umeda Building 1F

06-6440-4758

Giờ làm việc / 11: 00-19: 00 kỳ nghỉ thường xuyên / Không có

 

Đây là một cửa hàng mới để mở vào ngày 2 tháng 6 năm 2022.

 

 

Kiểm tra SNS của cửa hàng Sinacova Horie

 

Sắp ra mắt ...