Thông báo dòng chính thức của Sinacova [phiếu giảm giá trình bày với đăng ký mới! ]

SINCOVA LINE CHÍNH THỨC Tuyển dụng Thành viên mới!
Quà tặng phiếu giảm giá có thể được sử dụng ngay bây giờ bằng cách đăng ký mới!

SINCOVA Official Line đang phân phối thông tin mới nhất trên cửa hàng trực tuyến Cinachoba, chẳng hạn như các sự kiện, sự xuất hiện của các sản phẩm mới và thông tin đến của một sản phẩm điểm.
Chúng tôi cũng chấp nhận các câu hỏi về các sản phẩm trên màn hình dòng và các yêu cầu về việc vận chuyển các mặt hàng được đặt hàng.
* Đối với các yêu cầu cho mỗi cửa hàng được quản lý trực tiếp SinacovaTừ đâyCảm ơn bạn.

Sự đăng kýĐây
Nhấn vào đây để đăng ký từ mã QR ↓