2022 Thông báo sản phẩm mới mùa xuân / mùa hè

Bộ sưu tập Mùa xuân & Mùa hè của Sinacova 2022
Sản phẩm mới thứ 5 đã đến.
Các sản phẩm mùa hè dài như Shinako Baro đã in dài
Hàng hóa linh tinh là hoàn hảo cho mùa thể thao ngoài trời cũng có sẵn.
Thời trang Sinakova trong mùa tới khi nhiệt độ tăng lên và cơ hội đi ra ngoài tăng lên
Hãy tận hưởng đi nhé.