Phong cách tiến bộ

880-0805 3-4-23 Tachibana-Dolling Higashi, Thành phố Miyazaki, Tỉnh Miyazaki

0985-29-4870

Giờ làm việc / 10: 00-19: 00 Kỳ nghỉ / Thứ Ba thường xuyên

 

Cinako bongo lớn trên tường là ấn tượng.
Nó sẽ giải trí cho khách hàng của chúng tôi với các mặt hàng phong phú.

Nó là một cửa hàng nhượng quyền của Sina Cova.