Thông tin xuất bản "Golf & Golf hàng tháng"

Tạp chí Golf chuyên về Kansai
Golf & Golf hàng tháng].~ "Golf & Golf hàng tháng là gì?

Tạp chí thông tin golf độc đáo tập trung vào Kansai
Tạp chí thông tin golf duy nhất có liên quan chặt chẽ với khu vực Kansai là "Golf & Golf hàng tháng"! Từ thông tin chơi và thông tin thiết bị đến mục nhập của các sân golf, chúng tôi đang gửi thông tin golf tập trung vào Kansai!
Nói về các tạp chí quốc gia, việc gửi Tokyo là phổ biến. Ngay cả ở thành phố thứ hai của Osaka, có rất nhiều thông tin trong khu vực Kanto, nhưng chúng tôi dám tập trung vào các sân golf ở khu vực Kansai, cung cấp thông tin golf chuyên môn ở Kansai, như thông tin cạnh tranh mở, giải đấu và sân golf sự kiện. Phổ biến! Tất nhiên, các sản phẩm mới như Golf Gear và Fashion trên toàn quốc, và các sê -ri liên quan đến các bài học như mẹo swing cũng được đăng.

[Trích dẫn nguồn: Từ Country Life Co., Ltd. HP/http://www.golf-golf.co.jp/about/ 】